Onkologija.rs

NUTRIGENETIKA

Preduslov za postizanje dugovečnosti i boljeg kvaliteta života

Test koji vam daje tačan uvid u to koja vam hrana genetski odgovara, a koja ne!

Nutrigenetika proučava osetljivost gena na različite vrste hrane i uticaj hrane na funkciju gena, pomaže u odabiru namirnica i prilagođavanju ishrane svakom pojedincu.

Genetičke varijacije utiču na način na koji naše telo odgovara na neke nutrijente i sastojke hrane, koje komponente se mogu razgraditi i adekvatno iskoristiti. Budući da ishrana igra vitalnu ulogu u zdravlju, analiziranjem gena možemo prilagoditi ishranu i tako prevenirati više od 20 metaboličkih problema.

To je područje nutrigenetike, odnosno prilagođavanje ishrane pojedinačnom genetičkom profilu. Analizom najrelevantnijih genetičkih varijacija dobijamo vredne informacije o dobrim i lošim stranama naših gena. Ako je utvrđen naročito veliki rizik od neke bolesti, ishrana se menja na način da se iz ishrane redukuju namirnice sa negativnim komponentama, a povećavaju one sa pozitivnim.

Analiza može pomoći da izbegavamo hranu koju slabo metabolišemo, čime se obezbeđuje optimalno snabdevanja tela važnim nutrijentima.

Genetička analiza može omogućiti uvid može li telo metabolisati, na uobičajen način, neke supstance za koje se obično smatra da su povoljne za zdravlje.

Genetika nam može pomoći da izbegavamo hranu koju slabo metabolišemo, čime se obezbeđuje optimalno snabdevanja tela važnim nutrijentima.

Dobar primer su Omega-3 masne kiseline u formi kapsula. Kod mnogih ljudi Omega-3 snižavaju nivo holesterola, dok kod nekih ljudi taj efekat izostaje. Zašto je to tako? Naučnici su utvrdili da varijacija u genu APOA1 i PPARG dovodi do neefikasnosti Omega 3 masnih kiselina u regulisanju holesterola te da ga još dodatno mogu povisiti. Tako mnogi ljudi koji uzimaju Omega-3 masne kiseline na svoju ruku, ne samo da od toga nemaju koristi, već pogoršavaju stanje!

Do sada je poznat veliki broj različitih dijetalnih režima koji obećavaju smanjenje prekomerne telesne težine. Pojavljuju se i nove dijete koje su obično kombinacija već postojećih dijeta, koje se onda nude s novim entuzijazmom. Karakteristično je da se preporučuje ista dijetna ishrana za sve, jer se smatra da su svi ljudi metabolički manje više isti. Neuspešnost navedenih dijetalnih režima najbolje govori o njihovoj stvarnoj vrednosti. Da među ljudima postoje velike razlike u uspešnosti postizanja i zadržavanja željene telesne težine, kao i u prehrambenim navikama, vidljivo je već i u svakodnevnom životu.

Šta nam kažu naši geni?

U Premium Genetics centru se analizira 10 genetičkih varijacija (polimorfizama) gena koji su uključeni u odgovor tela na hranu i fizičku aktivnost. Na osnovu tih varijacija je moguće odgovoriti na važna pitanja o kompleksnoj interakciji gena, hrane i fizičke aktivnosti za pojedinu osobu. Tako npr. neke varijante gena FABP2 utiču na apsorpciju masnih kiselina dugog lanca, čime doprinose porastu indeksa telesne mase kao i nakupljanju masnih naslaga oko trbušnih organa. Neke varijante gena dovode do jakog jojo efekta nakon uspešnog mršavljenja i taloženja masnog tkiva oko unutrašnjih organa.

NUTRIGENETIKA

Preduslov za postizanje dugovečnosti i boljeg kvaliteta života

Test koji vam daje tačan uvid u to koja vam hrana genetski odgovara, a koja ne!

Zakažite konsultacije