Onkologija.rs

NeoTHETIS

Šta je NeoThetis test?

NeoThetis je novi, neinvazivni test tecne biopsije za izbor terapije, koji Vas može voditi ka najoptimalnijem tretmanu za pacijente sa dijagnozom raka.

NeoThetis može analizirati veoma male kolicine slobodnocirkulišuce DNK, poznate kao DNK cirkulirajuceg tumora (ctDNA), koja se oslobaa iz primarnih i metastatskih tumora u krvotoku pacijenata sa dijagnozom raka.

Izvodi se jednostavnim uzorkovanjem periferne krvi, što NeoThetis test cini bezbednim za pacijenta, prevazilazeci izazove biopsije tumora kao što su nedostupnost tumora, hospitalizaciju posle operacije i neuspeh da se uhvati heterogenost tumora.

Karakteristike

NeoThetis TESTA

Kada se radi

NeoThetis TEST?

NeoThetis

testovi

NeoThetis testovi su dizajnirani da otkriju klinički značajne genetičke promene, uključujući varijante pojedinačnih nukleotida (SNVs), insercije i delecije (INDELs), promene u broju kopija (CNAs) i rearanžmane, koji dovode do nastanka karcinoma ili su povezani sa odgovorom na lečenje.

NeoThetis obuhvata i testiranje MSI, prediktivnog biomarkera za imuoteraijski tretman.

PROŠIRENI paneli

NeoThetis PROŠIRENI PANEL

80 gena

TUMOR SPECIFIČNI paneli

NeoThetis DOJKE/GINEKOLOŠKI PANEL

48 gena

NeoThetis KOLOREKTALNI PANEL

34 gena

NeoThetis PANEL ZA ŽELUDAC

23 gena

NeoThetis MELANOM PANEL

28 gena

NeoThetis PANEL ZA PANKREAS

26 gena

NeoThetis KOLOREKTALNI PANEL

34 gena

NeoThetis PANEL ZA PROSTATU

35 gena

PRECIZNI I TAČNI rezultati

Nakon istraživanja, više od jedne decenije u oblasti slobodnoćelijske DNK, razvijen je NeoThetis test koji pruža vrhunske performanse i klinički primenjive rezultate.

Targetirana tehnologija i bioinformatička analiza

Kombinacija sopstvene ciljane tehnologije obogaćivanja zajedno sa novim bioinformatičkim sistemom, obezbeđuje tačno otkrivanje genetičkih varijanti čak i na niskim frekvencijama alela. Izuzetno visoka dubina čitanja omogućava veću senzitivnost i specifičnost testa pružajući pouzdane rezultate.

Detekcija genetičkih promena

NeoThetis test analizira klinički važne kodirajuće regione i odabrane nekodirajue regione u genima od interesa, što omogućava identifikaciju genetičkih promena koje:

MSI procena

MSI je biomarker imunoterapije prouzrokovan defektima u mehanizmima za reparaciju. MSI testiranje putem sekvenciranja sledeće generacije (NGS) otkriva a veći broj klinički značajnih lokusa, u poređenju sa drugim MSI testiranjima kao što je imunohistohemija, i sa većom tačnošću i senzitivnošću. MSI procena:

KOJE ODGOVORE DAJU REZULTATI TESTA?

Izveštaj NeoThetis testa pruža kliničko tumačenje i klasifikaciju rezultata, zajedno sa najnovijim informacijama o izboru terapije, omogućavajući precizan tretman prilagođen svakom pacijentu. Izveštaj uključuje:

NALAZ BIOMARKERA

Izveštaj o MSI statusu tumora. Analiza izveštaja takođe pruža trenutno dostupne imunoterapije koje je odobrila FDA/EMA kao potencijalnu mogućnost lečenja.

GENOMSKO ISPITIVANJE

Rezultati genetičkih promena se izveštavaju kao varijante kliničkog, potencijalnog i nesigurnog značaja. Na osnovu identifikovanih varijanti, predlaže se ciljana terapija odobrena od strane FDA/EMA ili NCCN.

INTERPRETACIJA REZULTATA

Izveštaj pruža sveobuhvatne informacije o genetičkim promenama i identifikovanim biomarkerima imunoterapije, kao i o njihovom značaju.

Kako se izvodi NeoThetis test?

NeoThetis-icon1

Konsultujte se sa vašim lekarom o panelu koji je za vas najbolji

NeoThetis-icon2

Vaš doktor će uzeti uzorak periferne krvi neophodne za analizu testa

NeoThetis-icon3

Uzorak će biti preuzet I poslat od strane Premium Genetics-a

NeoThetis-icon4

Uzorak će biti analiziran u našoj laboratoriji

NeoThetis-icon5

Rezultati će biti dostupni za 6-9 radnih dana od dana prijema u laboratoriju